Om oss

Aviny AS har en visjon om å gjøre audiovisuelle løsninger så enkelt som mulig for alle, det være forhandlere og deres sluttkunder, samt oss selv. Et fysisk møte, et telefonmøte eller en forelesning skal kunne tas på strak arm, uten vanskelige prosedyrer og rutiner for å koble seg til det tekniske utstyret i møterom, auditorium eller klasserom. Dette løser vi med å tilby noen av de beste løsningene i markedet og ser til at disse passer helhetlig sammen i et uniformt brukergrensesnitt.

Løsningene skal også være plattformuavhengig slik at de er tilpasset både dagens og fremtidens behov. Dette gjør vi ved å tilby produkter fra verdensledende produsenter som Yamaha, Konftel, Lumens, Spectralink, Hall Research, Inogeni, Vaddio, Yealink og en rekke andre. 

Aviny AS ble startet i 2014 som et investeringsselskap rettet mot oppstarts bedrifter og eiendom. Idag har selskapet, i tillegg til distribusjon av AV produkter, også eierandeler i genteknologiselskapet Gendiet AS og Opulence UK Ltd som driver med eiendomsutvikling. Hovedkontoret ligger på Alnabru i Oslo hvor også lager og logistikk for Aviny Distribution ligger.

Kontakt oss her

5 + 2 =

Om oss

Aviny AS har en visjon om å gjøre AV så enkelt som mulig for alle, det være sluttkunder, forhandlere og oss selv. Et møte, en forelesning, et telefonmøte skal kunne tas på strak arm, uten vanskelige «prosedyrer» for å koble seg til det Audio Visuelle utstyret i møterommet, auditorium og klasserommet. Dette skal vi gjøre med å tilby noen av de beste løsningene som finnes og passe på at disse passer helhetlig sammen for et uniformt brukergrensesnitt. De Audio og Visuelle løsningene som vi tilbyr skal også være plattform uavhengige slik at de er tilpasset dagens behov, samt behov som måtte komme de neste årene. Dette gjør vi ved å tilby produkter fra verdensledende produsenter som Yamaha, Konftel, Lumens, Spectralink, Hall Research, Ingoeni, Vaddio, Yealink og en rekke andre. Aviny AS ble startet i 2014 som et investeringsselskap rettet mot oppstarts bedrifter og eiendom. Per i dag har selskapet i tillegg til distribusjon av AV produkter også andeler i Gendiet AS og Opulence UK Ltd som driver med eiendoms utvikling. Hovedkontoret ligger på Alnabru i Oslo hvor også lager og logistikk for Aviny Distribution ligger.

Kontakt oss her

3 + 6 =