Inogeni

Inogeni er et Canadisk selskap som har spesialisert seg i å få videokilder over på USB. Dette er noe de har og er svært dyktige på og har blitt en av verdens største på området. De er ofte preferert blant Gamere pga deres støtte av 4K.

I den senere tiden har Ingoeni lansert løsninger som kobler sammen all AV i klasserommet, møterommet eller i andre krevende situasjoner. Dette gjør de på en enkel måte uten at det for brukeren blir vanskeligere å bruke, men heller motsatt.