Phoenix Audio Stingray er en automatisk DSP mikser designet for bruk i møterom og klasserom. Derfor er primær funksjon til Stingray å fange opp audio signaler fra deltakere i rommet. Med støtte for opptil 60 mikrofoner, så behøver Stingray kraftige algoritmer for å prosessere lyden til best mulig kvalitet for så å sende den videre til de som er med via tale og video applikasjoner. Samtidig så kan lyden forsterkes tilbake inn i rommet og spilles av på høyttalere installert lokalt.

I noen tilfeller, spesielt når man har en foredragsholder langt unna konferansedeltakerne så vil det være behov for lydforsterking lokalt. Det er også situasjoner når musikk eller annen lyd skal spilles av lokalt over høyttalere og samtidig sendes til fjerndeltakere.

Phoenix Audio Stingray støtter disse funksjonene igjennom sine Line inputs hvor de er definert som egne unike kanaler, eller mer spesifikt, som enten Podium mikrofon eller Aux kanal. I en hvilken som helst sone definert av brukeren er det fire unike soner å velge mellom.

Hvorfor kalles disse kanalene unike?

Kanalene er konfigurert forskjellig og kan oppføre seg forskjellig, fra miksede mikrofoner på et par forskjellige måter:

1. Hvor mye hver mikrofon gir fra seg av lyd til outputet avhenger av kvaliteten på de individuelle pickupene på mikrofonene på ethvert gitt millisekund. Til forskjell fra vanlige mikrofon input så blir signalet fra hvert unike input kanal alltid lagt til Stingrays output. Dette er sant selv om en mikrofon bare plukker opp støy. Stingray vil sende ut fra seg lyden fra den automatiske miksingen av mikrofon inputtene samt audioen fra alle unike kanaler.

2. Til forskjell fra vanlige mikrofon input som deltar i miksingen, kan man sette sensitivitet på inputtet separat. For hver unike kanal så kan du sette to nivå; et nivå for signal som blir lagt til output som blir sendt til fjerndeltakere, og et nivå som blir lagt på signalet til høyttalere lokalt.

En av de mest interessante egenskapene som er verdt å nevne er at når du setter et nivå for lokal playback, så kan du velge tre forskjellige nivåer for tre forskjellige høyttaler sett. Ideen er å minimere risikoen for ekko fra de lokale høyttalerne inn i de individuelle mikrofon kanalene, du ønsker at playback volumet er lavere i høyttalere nærme foredragsholdere og høyere volum for høyttalere på lengre distanser hvor det faktisk er behov for lydforsterking.

En siste ting, vi skrev at hver kanal kunne være en av to typer input; podium mikrofoner eller aux inputs. Forskjellen på disse er hvordan Phoenix Audio Stingray behandler inputtene:

1. Siden aux ikke er en mikrofon og ikke plukker opp audio fra høyttalere i rommet så er det heller ikke noen risiko for feedback, derfor vil Stingray heller ikke kjøre feedback kansellerings algoritmer på disse inputtene.

2. For akkurat samme grunn, så vil det ikke være behov for ekko kansellering på aux inputtene og Stingray vil derfor ikke kjøre det på aux input.