Skal du på ise 2018?

Det skal vi og vil gjerne møte deg. 

Under er påmeldingskjema for våre tider hos de produsenter vi representere i Norge. Kryss av for tidene som passer også møtes vi på standene.  

ISE eller Integrated Systems Europe er en av verdens største messer for personer og firmaer som jobber med kamera, bilde og lyd teknologi. Messen hadde i 2017 over 65 000 besøkende fra hele verden. 

ISE 2018 er forventet å bli større enn noen gang tidligere. De største innen Audio Visuell teknologi deltar, og det er her du får se de nyeste nyhetene, ting som er på tegnebordet og nye produkter som er lansert. 

Dette er en event som de fleste av oss i AV bransjen ser frem til hvert år og det at den har tilholdssted i Amsterdam gjør at det er mye å gjøre på kveldstid også. 

Messen har for oss og de fleste vi kjenner vært en god arena for faglig påfyll og samtidig en mulighet til å knytte flere kontakter og sterke bånd til produsenter og distributører. 

Vi håper å se deg på Integrated Systems Europe eller ISE i 2018!