Noen av dere vil nok kjenne han igjen som Dr. Lyd men han heter egentlig John-Erik Eriksson og arbeider som en akustisk ingeniør hos Konftel. Han forklarer fenomenet ekko i en tale og video samtale og litt om hvordan man kan løse det.

De fleste av oss vet hva et ekko er – det er når vi kan høre oss selv i et stort rom eller i en dal. De fleste av oss vet allikevel ikke hva et ekko faktisk er, hvordan det oppstår og hvordan unngå det.

Når vi snakker, vil lyden fra stemmen vår reise rett ut i luften. Noe av lyden vil også reise igjennom skallen vår inn til øret. Det er dette vi kaller “side tone” i en telekom kontekst. Selv om vår sensitivitet til denne lyden er svært liten, så er den veldig viktig for oss da vi er avhengig av å høre oss selv for å kunne snakke med en naturlig tone.

Lyden fra stemmen vår går altså ut i rommet, også spretter den mot vegger helt til den kommer tilbake til våre ører. Lyden vil være noe forsinket og dette er noe som ørene våre er svært sensitive til, selv på lave lyder. Jo lengre det tar for lyden å returnere, jo mer vil vi merke ekkoet og jo mer forstyrret blir vi.

Dette er naturlig nok noe vi ønsker å unngå i en telefon og videokonferanse, men når ekko skjer, så kan de ta to former. Ene er Linje Ekko, som oppstår av noe vi kaller “Crosstalk” i kabler eller konvertere. Det skal svært lite til for at dette er svært forstyrrende. Det er nok med at mindre enn en prosent av lyden kommer tilbake før det blir et problem.

I et digitalt miljø, kan dette problemet være ganske stort da lyden ofte sendes igjennom en rekke konvertere. Hver konverter bruker noe tid på å behandle lyden og sammenlagt øker dette risikoen for ekko. Når lyden senere blir spilt av i rommet, vil det være ekstra ekko. Dette er kalt akustisk ekko.

Løsningen på dette er ekko kansellering. Både linje ekko kansellering og akustisk ekko kansellering er nødvendig. Det å fjerne akustisk ekko er oftest det som er den største utfordringen, og det er ofte her flest resurser må brukes. Fra et praktisk standpunkt så fungerer ekko kansellering ved at en enhet “lærer seg” ekkoet og lager en lyd som kansellerer ut ekkoet når det kommer.

Konftel sine konferansetelefoner hjelper deg langt på vei for å bekjempe ekko. Ta kontakt med oss angående dine utfordringer!